Kjell Johannessen og Helge Johannessen har møte i Lillestrøm. De har begge vært aktive i Solheim Skolekorps. Helge spiller fortsatt i korps. Vi er blitt ganske lys i lokkene etter hvert.
Kjell hadde sitt firma representert på en maritim varemesse i Lillestrøm og vi benyttet anledningen til å besøke ham der. Det var et interessant møte og vi fikk sett litt på andre utstillere også. Helge hadde vi ikke sett på mer enn et halvt århundre, så det var interessant å møte ham igjen.
Foto: Tore Skaar