Samling
Fra 7 til 70 på 63 år!

Fra 7 til 70 på 63 år!

Planleggingsmøte blant gamle klassekamerater.
Fra venstre: Asbjørn Halstensen, Olav Andersen, Nils Gunnar Tangedal, Kjell Rasmussen og Bjørn Heldal.
Det har vært flere møter også med andre deltakere. Flotte resultater er oppnådd: våre gamle klassekamerater er lokalisert og det er også vår første "frøken", etter mer enn seksti år, hun er 87 år nå! Vi "ungdommer" ser fram til å møte henne!

Mer om vår første lærer Randi Sandvik finner du på våre klassebilder med henne.