Nils Gunnar i hyggelig prat med frøken Berit. Reidar Per lytter i bakgrunnen. Nils Gunnar var tungt inne i forberedelsene til klassemøtet og det ble prikkfritt gjennonført.