Solheim skole 1924.
"Krutthuset" ble utvidet mot sørøst i 1911. I dette bildet, er sannsynligvis tatt i det "store friminuttet". Fotografen er tydeligvis av interesse for guttene. Det ble senere anlagt skolehage i det området som her brukes til skolegård. I øverste etasje ser det som det er en leilighet.


Statens Krutthus i Solheimsviken.
Et "Statens krutthus" ble anlagt for festningsanleggene i Bergen og lagt til Solheimsviken. Men etter hvert bygde byen seg utover og inn i Solheimsviken. Bygget ble derfor vurdert for andre formål, blant annet ble leiligheter leiet ut.
Hjalmar Løberg, som Løbergsveien har sitt navn etter, ønsket å få den nye soknekirken til krutthustomten. Men Andreas Christie på Haukeland hadde andre planer. Han tilbydde kommunen gratis kirketomt på sin eiendom og Årstadkirken fikk dermed med det sin endelige plassering.
Bygningen ble kjøpt av kommunen, og ble til folkeskole i 1884 for Årstad herred, men navnet ”Krutthuset” hang ved skolen i alle år. Skolen ble utvidet noen ganger mot syd, siste gang i 1911.
De første 20 årene (til 1904) var det rimelig god plass på skolen. Men med store innflyttinger til Årstad herred fra og med andre tiår på 1900-tallet, førte til problemer. I 1913 gikk det 13 klasser ved skolen, mens tallet våren 1924 (det året Ny Krohnborg skole ble klar for bruk), økte til 42 klasser. Situasjonen var kritisk, men de klarte å mestre det store elevtallet ved hjelp av ekstra personale og undervisning helt frem til kl. 18:30.
I 85 år var det liv og røre på ”Krutthuset” i Solheimsviken, hver høst var det forventningsfulle sjuåringer på vei til sin første skoletime, hver vår var det 14 åringer ved skoleporten for aller siste gang, de fleste av dem med direkte kurs for arbeidslivet etter 7 år bak skolepulten.
I krigsårene overtok tyskerne Solheim skole, mens personalet og elever måtte flytte til Ny Krohnborg og Fridalen skoler. I denne tiden ble Solheim skole brukt som innsamlings- og lagringsplass for de mange radioapparatene som ble konfiksert. Gleden var stor den dagen tyskerne måtte dra.

18 år etter krigens slutt ble skolen rammet av en tragedie: den 14. juli 1963 gikk brannalarmen. og det viste seg at brannen sannsynligvis var påsatt. Skolen fikk store skader, men den ble reparert og gjorde nytte for seg i noen år til.
På 60- tallet var det biltrafikken som skapte problemer. Da lå Solheim skole der som en trafikkfarlig øy mellom to sterkt trafikkerte hovedårer.
Våren 1969 ble Solheim skole lagt ned, og elevene blir overført til den nye paviljongskolen på Krohnstad, til Fridalen skole og til Ny Krohnborg skole.
I dag har ”krutthuset” endt opp som en parkeringsplass mellom Edvard Griegsvei, Fjøsangerveien og Bjørnsonsgate.