Fra foreløpig siste "klassemøte".
Fra venstre: "Kalle" Amundsen, Nils Gunnar Tangedal, Asbjørn Halstensen, Arild Rasmussen og Kjell Rasmussen. Forslag til møtetidspunkt ble drøftet og dato for klassemøte ble fastsatt til 23. September 2011.
Klikk på bildet av Trygve for en liten fortelling fra hans skolegang på Solheim skole.
 
Og fotografen het Trygve Magdalon Olsen: