Frøken forteller om hvordan det var å være lærerinne for klasse 1ga på Solheim skole i 1948. Hun hadde kommentarer om hver eneste av oss elever og sa at Solheim Skole var en hyggelig skole på tross av at bygget opprinnelig hadde vært et krutthus for forsvaret. Du kan høre hennes fortelling ved å trykke på YouTube-bildet:
 
Frøken forteller
Nærmest på bildet: Kjell Rasmussen, deretter "Frøken" Randi Sandvik,  hennes datter Kari Sandnes Lund, til høyre for henne ser vi en liten snipp av Reidar Per Myhrvold og helt ytterst sitter Arild Rasmussen.


Klikk på det store bildet for å returnere til Galleriet