Solheimsviken jernbanestasjon
Solheimsviken stasjon var første stopp etter Festplassen for Vossebanen som åpnet i 1883. Toget gikk herfra videre sørover like forbi Solheim skole og vestenfor Solheimsvannet til Minde stasjon og videre til Nestun. Da Bergensbanen åpnet i 1909 gikk trafikken i fire år til og fra Oslo denne veien.
Solheimsviken stasjon lå rett over veien fra der Forum kino nå ligger. Stasjonen ble nedlagt da jernbanen ble omlagt til Kronstad og ført i tunnel til østsiden av Store Lungegårdsvann og til den nye Bergen Jernbanestasjon.
Denne stasjonen ble åpnet i 1913.
Det er nå snart 100 år siden Solheimsviken Jernbanestasjon ble nedlagt.
Solheimsviken jernbanestasjon