*
Fra venstre: Trygve Magdalon Olsen, Kjell Johannessen, Helge Johannessen, Terje Nygård og Nils Gunnar Tangvik, alle i hyggelig samtale.