*
Kjell Johannessen holder hardt på glasset når Trygve Magdalon Olsen er i nærheten!