*
Klasse ga63 elevene i hyggelig prat. Fra venstre Terje Nygård, Nils Gunnar Tangvik, Tore Skaar, Asbjørn Halsteinsen og Trygve Magdalon Olsen. I bakgrunnen Bjørn Heldal.