*
Kjell har forstått rimene, mens Bjørn fremdeles er litt usikker...