Helt ut til venstre sitter Halstein, deretter Terje, så Kjell Larsson som prater med Trygve Magdalon. Kjell Johannessen studerer teksten mens han løfter glasset, mens Bjørn studerer Nils Gunnar. Nils Gunnar hadde hovedansvaret for hele arrangementet og derfor gikk det prikkfritt. Han hadde også på rekordtid laget et rim for for anledningen.