festplassen
1. Mai togene ankommer Festplassen.
Dette ser ut som 1. Mai på Festplassen rundt århundreskiftet. Arbeiderbevegelsen vokste seg sterkere i første halvdel av det forrige århundre. Ved Stortingsvalget i 1945 fikk kommunistene nesten 12 prosent av stemmene, men kommunistene fikk kraftig motbør da Sovjetunionen invaderte Tsjekkoslovakia i 1948.
Frykten for Sovjetunionen og Stalin vokste i landet. Året etter (1949) gikk gikk Norge sammen med ved elleve andre land sammen og etablerte forsvarspakten NATO. Under Stortingsvalget i 1957 fikk arbeiderpartiet mer enn 48 prosent av stemmene, det meste de noensinne har fått. Arbeiderpartiet hadde den gangen så godt som all politisk makt i Norge.
På andre siden av Lille Lungegårdsvannet står damptoget ved Festplassen Jernbanestasjon og puster damp. I 1913 ble den nye Bergen Jernbanestasjon åpnet for trafikk over Bergensbanen, og Festplassen Jernbanestasjonen ble da nedlagt. Festplassen Jernbanestasjon hadde da vært brukt som endestasjon i 30 år (siden 1883).
Det ser ut som om det pågår en slamfjerning i Lille Lungegårdsvannet.
Kanskje 1. mai ikke var en fridag den gangen?
(1. mai ble offentlig høytidsdag i 1947.)Returner til startsiden