Berit hilser på Bjørn, i bakgrunnen hilser Kjell Johannessen med Berits datter, som også var invitert til klassefesten for å skaffe følge for vår frøken.