Solheim skole
Bildet viser tyske soldater på vei opp Bjørnsonsgate. Da vi startet på Solheim skole var det bare tre år siden verdenskrigen sluttet. Det var ennå knapphet på det meste og rasjoneringen av forbruksvarer fortsatte i mange år.
Sakte ble samfunnet og økonomien bygget opp igjen og rasjoneringen av "luksusvarer" ble etterhvert avviklet.

I 1949 ble rasjoneringen av melk, egg, sko og ost avviklet, i 1952 ble sukker, kaffe og kjøtt frigitt. I 1960 ble rasjoneringen av privatbiler opphevet.Luftfoto
Flyfoto over området mot syd. Solheim skole nederst i bildet. Solheimsvannet bak og til venstre. Bildet er tatt midt på femtitallet en gang.