Klassen oppstilt for bilde (tatt av amatørfotograf?):
Bakerst:
Karl Amundsen og Nils Gunnar Tangedal
Neste rekke: Helge Johannessen, Dagfinn Stormark, Terje Nygaard, Brynjulf Lohne, Trygve Magdalon Olsen. Stående nedenfor: Lærer Arthur Jensen, Reidar Myrvold, Jan Røed, Jens Christian Blich, Asbjørn Halstensen. Foroverlent: Harald Johannessen, Kjell Larsson, Harald Aronsen, Kjell Rasmussen, Tor Fleten, Bjørn Heldal. Nederst: Sverre Opheim, Kjell Johannessen, Arne Sognnæs, Olav Andersen, Helge Hansen, Tore Skaar.

Det er kommet nye elever til, mens det meste av de gamle elevene holder stand.
Når ble dette bildet tatt?

Returner til startsiden